Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate 201F FG-201F-BDL-950-12

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate-201F FG-201F-BDL-950-12 Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate 201E (FG-201E-BDL-950-12) Firewall có khả năng lọc các gói tin dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và số Port, giao thức mạng.

02838389999
challenges-icon chat-active-icon