ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Áp dụng cho người dùng để lại thông tin liên hệ trên website beesnext.com

Người dùng tham gia trên beesnext.com là các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải chịu trách nhiệm đối với việc kê khai ban đầu về các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu của Ban quản lý website beesnext.com

ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin của khách hàng, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Người dùng không nên đưa thông tin CÁ NHÂN với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua internet hoặc email.

Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Để bảo đảm quyền lợi của người dùng, Ban quản lý website beesnext.com đề nghị các cá nhân khi để lại thông tin liên hệ, phải thực hiện các yêu cầu sau:

Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, e-mail,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website beesnext.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng cung cấp ban đầu là không chính xác.

Thành viên có thể gửi khiếu nại thông qua bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Ban quản lý website beesnext.com tại hotline (028) 3838 9999, khi nhận được các thông tin khiếu nại của người dùng, Ban quản lý website beesnext.com sẽ hỗ trợ người dùng xử lý các khiếu nại có liên quan bằng các phương thức nhanh nhất.

Bee-Next sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết các khiếu nại của người dùng truy cập trên website beesnext.com (nếu có). Nếu những nỗ lực đó thất bại, bằng cách sử dụng trang web này người dùng đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại, tranh chấp của thành viên có thể có đối với beesnext.com đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Mọi thông tin của người dùng được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên và hộp thư điện tử của mình.

Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý website beesnext.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên và hộp thư điện tử của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của beesnext.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website beesnext.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì người dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người dùng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những chức năng tương tự của dịch vụ do website beesnext.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban quản lý website beesnext.com trong bản Quy chế này.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của website beesnext.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Chúng tôi có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên website beesnext.com cho người dùng biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 

Địa chỉ liên lạc:

Công ty CP TM DV Vùng Trời Thông Tin

Địa chỉ: Số 44 Đường số 10, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: (028) 3838 9999