Giải pháp

Quản lý kho

Đối với những hệ thống lớn cũng cần được hỗ
trợ tư vấn chuyên nghiệp.

Tư vấn miễn phí

Hệ thống quản lý kho hàng (WMS)

Kho hàng có thể chiếm hơn 50% tài sản của một doanh nghiệp. Hạn chế thất thoát kho là ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Thiết bị kiểm kê và quản lý kho

Máy kiểm kê kho thường được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bán lẻ, bệnh viện, chính phủ, giao vận…