Cung cấp

Đa dạng dịch vụ

Với nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau giúp cho các doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn trong các hoạt động hàng ngày.

Liên hệ tư vấn

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần cho hệ thống CNTT của doanh nghiệp.

Bảo trì thiết bị và hạ tầng CNTT

Bao gồm các hoạt động như kiểm tra định kỳ, sửa chữa, nâng cấp và cập nhật phần mềm cho các thiết bị và hạ tầng CNTT.

Hỗ trợ vận hành hệ thống CNTT

Có thể bao gồm một loạt các dịch vụ CNTT – như giám sát máy chủ, hỗ trợ trung tâm cuộc gọi, hỗ trợ cơ sở dữ liệu,…

Tư vấn thiết kế hệ thống CNTT

Cho hệ thống máy chủ, lưu trữ, các kết nối LAN, WAN, bảo mật. Xây dựng các chức năng đối với hệ thống CNTT tổng thể

Khách hàng tiêu biểu

Đã chọn sử dụng dịch vụ