HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG (WMS)

Kho hàng có thể chiếm hơn 50% tài sản của một doanh nghiệp. Vì vậy việc quản lý hạn chế thất thoát kho là ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Hệ thống quản lý kho hàng (Warehouse Management System – WMS) là giải pháp được xây dựng và phát triển sẽ tối ưu hóa trong việc kiểm soát thay đổi lượng ra vào của hàng hóa, từ khi chọn hàng và sắp xếp theo đơn đặt hàng đến vận chuyển hàng hóa, bổ sung và quản lý hàng tồn kho hướng dẫn nhân viên quy trình thực hiện nhận và đặt hàng tồn kho. Ngoài ra, WMS tối đa hóa không gian chứa hàng và giảm thiểu các thao tác thông qua các quy trình xếp hàng tự động tại kho.

WMS giúp doanh nghiệp quản lý kho hàng hiệu quả hơn bằng cách giúp theo dõi mức tồn kho, đơn đặt hàng, vị trí và việc sử dụng hàng tồn kho trong suốt quá trình vận hành kho. Nó cũng giúp tối ưu hóa quá trình kiểm kê kho và giảm thiểu sai sót trong quá trình kiểm kê. Bên cạnh đó, WMS còn giúp tăng năng suất và hiệu quả của nhân viên trong việc quản lý và vận hành kho.

Để triển khai WMS phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước của kho hàng, số lượng nhân viên và quy trình vận hành kho của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số bước cơ bản để triển khai WMS bao gồm:

  • Đánh giá quy trình vận hành kho hiện tại của doanh nghiệp
  • Lựa chọn hệ thống WMS phù hợp với quy trình vận hành kho của doanh nghiệp
  • Cài đặt và tùy chỉnh hệ thống WMS
  • Đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống WMS
  • Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống WMS sau khi triển khai

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng của bạn