Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate 200F-BDL-950-12

Thiết bị tường lửa FG-200F-BDL-950-12 là thiết bị FortiGate-200F Hardware plus được active license 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) 1 năm.

Tường lửa FortiGate 200F FG-200F cung cấp giải pháp SD-WAN tập trung vào ứng dụng, có thể mở rộng và bảo mật với khả năng tường lửa thế hệ mới (NGFW) cho các doanh nghiệp quy mô vừa đến lớn được triển khai trong các mạng Campus hoặc chi nhánh doanh nghiệp.

02838389999
challenges-icon chat-active-icon