Dự án tiêu biểu

Hàng trăm dự án đã thực hiện trong hơn 17 năm qua

Tổng hợp các dự án cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và ngoài nước

Tư vấn miễn phí

Cung cấp & lắp đặt hệ thống Cabling & Networking cho J&T Express

Cung cấp hệ thống Networking của Rujjie bao gồm các thiết bị như: CORE switch, ACCESS switch, Access Point, Controller…

Cung cấp & lắp đặt hệ thống Cabling & Networking cho J&T Express

Cung cấp hệ thống Networking của Rujjie bao gồm các thiết bị như: CORE switch, ACCESS switch, Access Point, Controller…

Cung cấp & lắp đặt hệ thống Cabling & Networking cho J&T Express

Cung cấp hệ thống Networking của Rujjie bao gồm các thiết bị như: CORE switch, ACCESS switch, Access Point, Controller…